Akčný plán

na zabezpečenie multimodálneho prístupu vo vysielaní televíznej programovej

služby a pri poskytovaní audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie

vypracovaný v zmysle § 57 a § 60 zákona č. 264/2022 Z. z. o mediálnych službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Vysielateľ a poskytovateľ audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie:

TV LUX, s.r.o., so sídlom: Prepoštská 5, Bratislava 811 01, Slovenská republika, IČO: 36 827 541, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Oddiel: Sro; Vložka číslo: 47710/B (ďalej len „vysielateľ“ alebo „prevádzkovateľ“)

Obdobie akčného plánu:

1.1.2024 – 31.12.2026

Vysielanie televíznej programovej služby

1.    Obdobie od 1.1.2024 do 31.12.2024

Vysielateľ zabezpečí vo vysielaní televíznej programovej služby multimodálny prístup tak, aby bolo najmenej

-            14 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,

-            6 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.


2.    Obdobie od 1.1.2025 do 31.12.2025

Vysielateľ zabezpečí vo vysielaní televíznej programovej služby multimodálny prístup tak, aby bolo najmenej

-            18 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,

-            7 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.


3.    Obdobie od 1.1.2026 do 31.12.2026

Vysielateľ zabezpečí vo vysielaní televíznej programovej služby multimodálny prístup tak, aby bolo najmenej

-            22 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,

-            8 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.


Vysielateľ bude dbať na to, aby sa dostal najneskôr 01.01.2027 na percentuálny podiel vyžadovaný v § 55 ods. 3 zákona o mediálnych službách, a teda, aby bolo najmenej

-   25 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku a

-        10 % všetkých vysielaných programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich.


Audiovizuálne mediálne služby na požiadanie


Poskytovateľ sa bude v priebehu rokov 2024 – 2026 technicky, organizačne a personálne pripravovať na to, aby sa každoročným zvyšovaním percentuálneho podielu programov s multimodálnym prístupom dostal do roku 2027 na zákonom stanovené percentuálne podiely, a teda aby bolo najmenej

-       25 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov sprevádzaných titulkami pre osoby so sluchovým postihnutím alebo tlmočených do slovenského posunkového jazyka alebo v slovenskom posunkovom jazyku,

-       10 % z celkového počtu programov ponúkaných vo všetkých katalógoch programov sprevádzaných hlasovým komentovaním pre nevidiacich

Prevádzkovateľ vzhľadom na možnosti trhu v súčasnej dobe testuje rôzne riešenia, ktoré by umožnili splniť všetky zákonom stanovené požiadavky na zavedenie multimodálneho prístupu do televízneho vysielania, ako aj audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie.